Paralotnictwo.plParalotnictwo.plParalotnictwo.plParalotnictwo.plParalotnictwo.pl
Samoloty UL Szybowce Balony Spadochrony Lotnie Paralotnie

 
 

Strona Główna

Pogoda

Służby ratownicze

Łączność

Ubezpieczenia

Strefy

Prawo

Linkowisko

Kamery

Fora lotnicze

Giełda

Forum

Kontakt

 
 
 

W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą poniższe czynności ratownicze - kolejność JEST istotna: 1. zabezpieczenie miejsca wypadku

 2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych - świadomości i oddechu, zlokalizowanie odniesionych urazów)

 3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe

 4. wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego

 5. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny)

 6. ze względu na brak specjalistycznego wykształcenia, świadek zdarzenia u poszkodowanego zajmuje się tylko tym, co najważniejsze, udziela tylko niezbędnej pomocy

Zabezpieczenie miejsca wypadku

 • Zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, jak i osób trzecich (gapiów, innych uczestników ruchu drogowego, itp.).
 • Procedury zabezpieczania są zależne od sytuacji. Standardowo w wypadkach komunikacyjnych zatrzymuje się ruch na danym odcinku drogi i wyjmuje kluczyki ze stacyjki pojazdu, który uległ wypadkowi. Na drodze, w odpowiednio oddalonym miejscu ustawia się trójkąt ostrzegawczy. Praktycznie odległość ustawienia trójkąta od miejsca zdarzenia zależy od rodzaju drogi (inna będzie na drodze gminnej, inna na autostradzie), warunków atmosferycznych, rzeźby terenu, itd. Trójkąt ostrzegawczy w razie konieczności może być zastąpiony np. samochodem, który - o ile jest dobrze widoczny - może spełniać podobną funkcję.
 • Wypadki w domu, szkole, miejscu pracy nie wymagają zwykle szczególnych zabezpieczeń. W przypadku drgawek (np. epilepsji) konieczne jest usunięcie twardych przedmiotów (stoły, krzesła), aby ograniczyć urazy kończyn i tułowia.
 • Jeśli niemożliwe jest wystarczające opanowanie sytuacji (płonące mieszkanie lub samochód, skażenie chemiczne, pojazd mogący zjechać ze zbocza, możliwość karambolu, itd., ale także zagrożenie wstrząsem znajdujących się wewnątrz pojazdu poszkodowanych) w miarę możliwości przystępuje się do ewakuacji poszkodowanych.

Sprawdzenie stanu poszkodowanego, Funkcje życiowe

 • Pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy u poszkodowanego to przytomność. Jeżeli jest przytomny, odpowiada na pytania, rozmawia, to znaczy, że serce mu bije (jest krążenie) i oddycha.
 • U pacjenta nieprzytomnego należy określić, czy oddycha, przykładając policzek nad jego usta, obserwując zarazem czy unosi się klatka piersiowa (tzw. widzę, słyszę, czuję - jeśli ratownik na policzku nie wyczuł oddechu, nie usłyszał jego świstu ani nie zobaczył unoszącej się i opadającej klatki piersiowej powinien uznać, że poszkodowany nie oddycha i nie bije mu serce). Przy określaniu innych nieprawidłowości kluczowe znaczenia ma obserwacja nieprzytomnego chorego.
  NIE STOSUJE się już metod sprawdzania oddechu z lusterkiem itp., ponieważ bywały przypadki uznania zaparowania lusterka, spowodowanego wilgocią z dłoni ratującego czy innymi czynnikami, za oddech, u poszkodowanych, którzy nie oddychali.
  NIE SPRAWDZA się tętna. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, to przyjmuje się, że serce również nie pracuje (lub za chwilę przestanie pracować) i podejmuje się pełną akcję ratowniczą.
 • O ile poszkodowany jest przytomny (to znaczy, że bije mu serce i oddycha), ratownik może spróbować zebrać wywiad - jest to istotne szczególnie przy chorobach przewlekłych (takich jak np. cukrzyca), jeśli to one spowodowały, że chory potrzebuje pomocy (np. podania glukozy).

Wzywanie pomocy

 • Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to reanimacji, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub - o ile to możliwe - równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika).
 • Zwykle zawiadamia się albo Pogotowie Ratunkowe, albo Straż Pożarną. Drugą ze służb wzywa się w wypadku, gdy potrzebne może być użycie specjalistycznego wyposażenia do bezpiecznego wyciągnięcia poszkodowanego, ugaszenia pożaru, neutralizacji wycieku z cysterny, baku samochodu, itd. Po zawiadomieniu Straży Pożarnej na miejsce wypadku przybędą zarazem Strażacy, Karetka Pogotowia, jak i inne potrzebne służby (Policja, Pogotowie Gazowe, itd).
 • Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (kolejność JEST istotna):
  • miejsce zdarzenia
  • rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.)
  • liczbę poszkodowanych
  • stan poszkodowanych (zwięźle, np.: nieprzytomny i nie oddycha)
  • imię i nazwisko wzywającego pomocy
  • numer telefonu, z którego dzwonimy
  • po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
   NIE ROZŁĄCZAMY się dopóki nie otrzymamy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - dyspozytor mógł czegoś nie zrozumieć i pomoc nie wyjedzie albo nie będzie mogła nas znaleźć, a my będziemy na nią czekali sądząc, że wyjechała.
 • Numery alarmowe w Polsce (+48):

Resuscytacja i inne czynności ratunkowe

Bezpieczeństwo ratownika

 • Zarówno bezpieczeństwo ratownika, jak i osób postronnych jest priorytetem. Nie należy podejmować akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla świadków zdarzenia (np. wybuchem). Należy pamiętać, że trudniej jest ratować dwie osoby niż jedną - z jednej ofiary i ratownika mogą nagle zrobić się dwie ofiary.
 • Ratownik powinien unikać kontaktu z krwią, ponieważ grozi to zakażeniem niektórymi patogenami (głównie HBV, HCV i HIV) oraz używać specjalnych maseczek w czasie prowadzenia sztucznego oddychania.

Regulacje prawne

 • Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 KK:
  • § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Szkolenia

Zagraniczne służby ratownicze:

 • SŁOWACJA (+421)
  • Europejski numer alarmowy - 112
  • Górskie Pogotowie Ratunkowe - 18 300
  • Telefon ratunkowy - 0850/111 313
  • Horská Záchranná Sluźba - 18 300, +42 152-787-77-11
  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 18 155
  • Wodne Pogotowie Ratunkowe - 0908 920 348, 0904 162 160
  • Drogowe Pogotowie Ratunkowe - 16 154, 18 154, 18 123, 18 124
  • Pomoc Drogowa (ASA) - 07 154
 • CZECHY (+420)
  • Europejski numer alarmowy - 112
  • Pogotowie Ratunkowe - 155
  • Straż Pożarna - 150
  • Policja - 158
  • Czeska Horska Sluzba rejon Karkonosze: 499 433 230
  • Czeska Horska Sluzba rejon Gór Izerskich: 483 380 073
  • Czeska Horska Sluzba rejon Gór Orlickich: 465 391 100
  • Czeska Horska Sluzba rejon Jesioniki: 583 295 108
  • Czeska Horska Sluzba rejon Beskidy: 558 677 393
  • Czeska Horska Sluzba rejon Szumawa: 376 397 100
  • Czeska Horska Sluzba rejon Gór Krusznych: 353 815 150
  • Pomoc Drogowa: 12 30

Ten portal lotniczy

znajduje się w trakcie budowy. Powstaje po to, aby w jednym miejscu miłośnicy różnych form fascynacji powietrzem, przestrzenią, unoszeniem się w tym powietrzu, mogli znaleźć interesujące ich informacje. Jest to również miejsce, które w swoim zamyśle ma zgrupować, zjednoczyć i skupić całe nasze środowisko. Moim zdaniem, czyli twórcy tego miejsca, nie powinno być podziału na "lepszych" i "gorszych". Wszyscy jesteśmy indywidualistami, bo w powietrzu każdy jest sam. Jesteśmy ludźmi w jakiś sposób nieprzeciętnymi, poszukiwaczami, niektórzy z nas nawet może ekstremalistami. Na pewno nie jesteśmy "misiami" siedzącymi w ciepłych kapciach w domu i z "pilotem" w dłoni. Jednak powinniśmy wszyscy szanować wzajemnie swoje odrębności i indywidualizm a zjednoczyć się wokół tych wspaniałych doznań jakich dostarcza nam przebywanie w otwartej przestrzeni, nad ziemią, "w chmurach".
Twórca tego portalu nie jest uwikłany w zależności ekonomiczne, biznesowe, towarzyskie, prawne itp., dlatego może w miarę obiektywnie organizować informacje znajdujące się w tym miejscu.
Niniejszym zapraszam ludzi związanych z lotnictwem do udziału (bezpłatnego) w tworzeniu tego portalu. Jeżeli wiesz coś co może być przydatne innym - podziel się tym. Jeżeli chcesz opisać jakieś swoje przygody lotnicze - napisz do nas, zamieścimy Twój reportaż podpisany imieniem i nazwiskiem. Jeżeli jesteś instruktorem i prowadzisz jakąś szkołę lub kursy, zamieścimy informację o tym w stosownym dziale. Ta opcja jest płatna. Kosztuje to 12,- netto rocznie (symboliczna złotówka miesięcznie) i otrzymasz fakturę VAT. Mam nadzieję, że rozumiesz iż reklamując swoje przedsiębiorstwo zarobkowe powinieneś partycypować w kosztach istnienia tego portalu?

Z A P R A S Z A M  !

© 2010-2018 - www.Paralotnictwo.pl